Ondernemingsgegevens


Kattentrimsalon Maison du Chat (omschreven in het KB als eenmanszaak "Femke Blokken")

Schaarkensweg 4 3583 Beringen/Paal

info@maisonduchat.be
+32496174041

0775.506.783 

BTW BE 0775.506.783


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Femke Blokken ( Kattentrimsalon Maison du Chat), een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Schaarkensweg 4,3583 Beringen/Paal, BTW BE 0775.506.783 , hierna Kattentrimsalon Maison du Chat (www.maisonduchat.be) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kattentrimsalon Maison du Chat moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kattentrimsalon Maison du Chat aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kattentrimsalon Maison du Chat niet. Kattentrimsalon Maison du Chat is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kattentrimsalon Maison du Chat is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (info@maisonduchat.be).


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kattentrimsalon Maison du Chat. Kattentrimsalon Maison du Chat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De bestelprocedure van onze webshop bestaat uit de volgende stappen.

 

Stap 1

Wanneer jij het gewenste product wenst te kopen, duidt je in het weergegeven menu de juiste maat, kleur, variant, ... aan en kies je het het menu eronder de gewenste hoeveelheid. Klikt dan op "In winkelwagen" om het product toe te voegen aan jouw winkel wagen.

 

Stap 2

Klik daarna op "bestellen" in de pop-up die verschijnt, als je wilt afrekenen. Je ziet nu jouw winkelwagen met de gekozen goederen met de prijs en de verzendmethode. Hier staan ook de prijzen en verzendkosten inclusief BTW.

 

Stap 3

Om af te rekenen volg je de volgende stappen:

1. Controleer in jouw winkelmand of je de juiste maat, kleur, variant, ... en hoeveelheid van het product gekozen hebt.

2. Kies bij "bereken verzendkosten" een verzendwijze. Wanneer je het product wilt komen afhalen, kies je voor "Gratis ophalen in Paal". 

4. Klik op bestellen

 

Stap 4

Je kan nu de keuze maken om een account aan te maken. Als je wilt afrekenen zonder een account aan te maken, kies dan voor "Doorgaan zonder account".

 

Stap 5

Vul jouw gegevens in en het adres waar we het pakket naar moeten opsturen. Je kan hier aanvinken om het pakket te laten leveren in een afhaalpunt in jouw buurt of naar een alternatief adres. Wanneer je "Verstuur naar een afhaalpunt" aanvinkt, verschijnt er een toepassing van B-post om een afleverpunt te kiezen.

 

Stap 6

Bevestig nogmaals de gekozen verzendmethode door deze aan te klikken.

 

Stap 7

 Je krijgt nu een samenvatting van jouw aankoop. Kijk de gekozen producten, jouw gegevens en de verzendmethode na. Indien gewenst kan je nog een extra opmerking toevoegen aan jouw bestelling in het daarvoor bestemde vak "Opmerkingen".

 

Stap 8

Vink "Ik ga akkoord aan met de algemene voorwaarden" aan, als je akkoord ben met de algemene voorwaarden en klik daarna op "bestellen".

 

Stap 9

Je wordt nu doorverwezen naar de betalingspagina waar je de betaling kan uitvoeren.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

 • via Mollie per overschrijving
 • via Mollie met bancontact
 • Via Mollie met de KBC app
 • Via Mollie met de Belfius app
 • Gewone overschrijving

Kattentrimsalon Maison du Chat is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Wij doen ons best om zo snel als mogelijk het pakket te versturen.

 

 

De klant heeft de keuze uit verschillende leveringsmogelijkheden. Deze zijn weergegeven tijdens de bestelprocedure samen met hun kostprijs:

 

- Via DPD (4,90 euro)

 

 • Verzending naar een afhaalpunt DPD: Alle pakketjes tot 10 kilo.

 

- Via B-post ( 1,19, 4,95 of 5,55 euro)

 • Verzending naar een afhaalpunt B-post: Alle pakketjes tot 10 kilo: 4,95 euro
 • Verzending naar een (thuis)adres B-post: Alle pakketjes tot 10 kilo: 5,55 euro
 • Verzending in enveloppe (enkel voor bladwijzers): 1,19 euro

 

- Gratis afhalen in Paal: De klant komt het pakket afhalen na afspraak (via contact met info@maisonduchat.be) op het adres Schaarkensweg 4, 3583 Paal. 

 

 

5.1 Levertermijn

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De klant wordt op de hoogte gesteld via het emailadres (doorgegeven bij de bestelling) wanneer het gekochte product aan B-post is meegegeven voor levering. Wij doen ons best om de levering zo snel mogelijk te laten verlopen. Wij zorgen dat het pakket bij uw thuis geleverd wordt binnen de 5 werkdagen.

 

5.2 Verlies of beschadiging

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kattentrimsalon Maison du Chat.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Kattentrimsalon Maison du Chat was geboden.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kattentrimsalon Maison du Chat.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kattentrimsalon Maison du Chat te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kattentrimsalon Maison du Chat.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kattentrimsalon Maison du Chat, Schaarkensweg 4,3583 Beringen, +32496174041 of info@maisonduchat.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kattentrimsalon Maison du Chat heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Maison du Chat, Schaarkensweg 4, 3583 Paal/Beringen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kattentrimsalon Maison du Chat zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

 Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kattentrimsalon Maison du Chat alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kattentrimsalon Maison du Chat op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kattentrimsalon Maison du Chat wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kattentrimsalon Maison du Chat geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Kattentrimsalon Maison du Chat betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Kattentrimsalon Maison du Chat klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Kattentrimsalon Maison du Chat.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kattentrimsalon Maison du Chat zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Kattentrimsalon Maison du Chatis bereikbaar op het telefoonnummer +32496174041, via e-mail op info@maisonduchat.be of per post op het volgende adres Schaarkensweg 4,3583 Beringen/Paal. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kattentrimsalon Maison du Chat beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Kattentrimsalon Maison du Chat zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

Artikel 15 - Privacybeleid en gegevensverwerking

Laatst bijgewerkt 15/12/2022

 

15.1 Kattentrimsalon Maison du Chat verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.

 

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. 

 

15.2 Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieërd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

 

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Kattentrimsalon Maison du Chat, Schaarkensweg 4 3583 Paal.

 

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast de vele toepassingen ervan.

 

Land verwijst naar: België

 

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 

Dienst verwijst naar de Website.

 

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf zijn aangesteld om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

 

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 

Website verwijst naar Maison du Chat, toegankelijk via www.maisonduchat.be U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing. Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

 

15.3 Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.

Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Provincie, Postcode

 

 Gebruiksgegevens

 Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat identifiers en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via een computer, laptop of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type (mobiel) apparaat dat u gebruikt:

 • de unieke ID van uw (mobiele) apparaat
 • het IP-adres van uw (mobiele) apparaat
 • uw (mobiele) besturingssysteem
 • het type (mobiele) internetbrowser dat u gebruikt
 • unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

 

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via computer, laptop of via een mobiel apparaat.

 

15.4 Volgtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan.

 

De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

 

De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling zo hebt aangepast dat cookies worden geweigerd, kan onze service cookies gebruiken.

 

Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

 

Cookies kunnen "permanente" of "sessie"-cookies zijn.

Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

 

Lees meer over cookies in het artikel op de website over het privacybeleid. We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

 

Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: www.jouwweb.nl

Ons Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te verlenen.

 

Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: www.jouwweb.nl

Ons Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 

Functionele cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: www.jouwweb.nl

Ons Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt opnieuw moet invoeren.

 

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid.

 

15.5 Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.
 • Uw account beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn. Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde services, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan. Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u informatie over heeft aangevraagd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren. Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopende onderneming of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

 

 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor zakelijke overdrachten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met verwante ondernemingen: We kunnen uw informatie delen met onze verwante ondernemingen, in welk geval we van die verwante ondernemingen zullen eisen dat zij dit privacybeleid naleven. Verwante ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die wij samen met ons zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden of om te overleggen over een bepaalde casus. Dit overleg kan plaatsvinden met bijvoorbeeld een dierenarts of collega-kattentrimmer.
 • Met de belastingsdienst: Indien er voor een controle het klantenbestand moet getoond worden, delen wij deze gegevens met de betrokken overheidsdienst.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier communiceert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten openbaar worden verspreid.
 • Met uw toestemming: met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel bekendmaken.

 

15.6 Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

 

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

 

15.7 Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de vestigingskantoren van het Bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied. Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht. Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

15.8 Verwijder uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen of te verzoeken dat wij helpen bij het verwijderen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld. Onze Service kan u de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over u te verwijderen vanuit de Service. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, als u er een heeft, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact opnemen via ons emailadres: info@maisonduchat.be

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren wanneer we een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

 

15.8 Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

 

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherming en verdediging van de rechten of eigendommen van het bedrijf
 • Mogelijke misstanden in verband met de Service voorkomen of onderzoeken
 • Beschermen van de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Beschermen van wettelijke aansprakelijkheid
 • Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

15.8 Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot iemand jonger dan 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan Neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen. Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

 

15.9 Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

 

15.10 Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We laten het u weten via e-mail, voordat de wijziging van kracht wordt en werken de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bij. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Neem contact met ons op.

 

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kan u contact opnemen via email: info@maisonduchat.be

 

Artikel 16 - Auteursrechten

16.1 Alle informatie, teksten, brochures, flyers, blogartikels en andere dingen geschreven en/of ontworpen door Kattentrimsalon Maison du Chat zijn uitsluitend voor de klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gekopieerd, gedeeld of openbaar gemaakt worden aan derden. De enige uitzondering hier op zijn de posts gemaakt door Kattentrimsalon Maison du Chat op haar social media kanalen. Deze mogen op de social media gedeeld worden met vermelding van de naam van de auteur of indien het logo hier duidelijk op vermeld staat.

 

Artikel 17 -  Klachten en geschillen

17.1 Alle klachten moeten schriftelijk aan Kattentrimsalon Maison du Chat gemeld worden. Ten laatste 30 dagen na de trimbeurt waar een klacht over is.

17.2 Indien geschillen niet onderling kunnen uitgeklaard worden, is de rechtbank van Hasselt bevoegd om deze geschillen te berechten.

 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Maison du Chat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kattentrimsalon Maison du Chat. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Kattentrimsalon Maison du Chat, Schaarkensweg 4 3583 Beringen/Paal info@maisonduchat.be  :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.